Regulamin zajęć

Active Life

Niniejszy Regulamin reguluje sposób korzystania przez użytkownika z Active Life Adriana Krzemińska.

Ostatnia aktualizacja: 24 maja 2019 r

Administratorem podanych przez Ciebie danych jest firma Active Life Adriana Krzemińska mieści się w mieście Świecie - ul. Chmelniki 2B. Firma Active Life Adriana Krzemińska posiada numer NIP: 559-19-30-927 i ma nadany Regon 360713920.

 1. W zajęciach mogą brać udział osoby zdrowe, bez przeciwwskazań lekarskich, które posiadają ważny karnet lub wniosą jednorazową opłatę.
 2. W przypadku spóźnienia na zajęcia nie gwarantujemy miejsca w grupie. W przypadku spóźnienia na zajęcia grupowe przekraczającego czas 10minut, klienci nie będą mogli wziąć udziału w zajęciach.
 3. Karnet jest ważny na zajęcia, na które został wykupiony, karnet jest jasno określony w ramach czasowych.
 4. W przypadku rezygnacji z ważnego karnetu, Administracja nie dokona zwrotu dokonanej wpłaty. W przypadku choroby czy planowanego urlopu istnieje możliwość zawieszenia karnetu do 30 dni.
 5. Karnet jest jednocześnie dowodem wpłaty. Należy mieć go przy sobie za każdym razem kiedy przychodzimy na zajecie.
 6. Active Life zastrzega sobie prawo do zmian organizacyjnych dot. planu zajęć, instruktorów, godzin otwarcia, itp.
 7. Dokonując płatności w Active Life, użytkownik akceptuje:
 8. Dokonując płatności w Active Life, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu płatności zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zmianami) przez Dotpay sp. z o.o. 30-552 Kraków (Polska), Wielicka 72. Mam prawo wglądu i poprawiania swoich danych.
Klient Kangoo Jumps zabowiązany jest:
 1. Nosić buty KANGOO JUMPS w pomieszczeniach przeznaczonych do wykonywania ćwiczeń. Osoby w niezmienionym buty nie będą mogły brać udziału w zajęciach.
 2. Posiadać i używać osobisty ręcznik na sali zajęć.
 3. Przestrzegania i zachowania czystości oraz poszanowania ogólnie przyjętych norm zachowania się.
 4. Stosować się do instrukcji użytkowania które podawane są do wiadomości przez instruktorów.
 5. Za zakłócanie porządku, powodowanie zniszczeń lub uszkodzeń mienia pomieszczeń, nie przestrzeganie regulaminu, współpraca z klientem zostanie natychmiast zerwana.
 6. Na zajęciach panuje zakaz spożywania alkoholu oraz palenia papierosów.
 7. Osoba, która zdecydowała się korzystać z usług Active Life zobowiązuje się tym samym do przestrzegania regulaminu.
Dziękujemy za współpracę.